विविध

मनसुनमा लुगाहरूको सम्पूर्ण समाधान-माइडिया फ्रन्ट लोड वासर ड्रायर

    के तपाईंलाइ मनसुनको समयमा लुगाहरू सुकाउन समस्या भइरहेको छ, वर्ल्ड नम्बरवान अप्लाईन्स प्रोडुसर माइडिया ले तपाईको घरायसी कामलाई सरल र सजिलो बनाउने  अत्याधुनिक फ्रन्ट लोड वासर ड्रायर नेपालमा उलब्ध गराउदै आइरहेको छ । नेपाली बजारमा लोकप्रियता कमाएको माइडिया